ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS

Õppekava:Põllu- ja aiasaadustetootmine (390), Põllumajandusettevõtte majandamine (80930).

Õppeaine: VL.0578. Mikrobiologia üldkursus (3 EAP)

Eesmärk: Anda algteadmised bakteriraku ehitusest, bakterite endospooridest ja nende moodustumisest. Samuti õpetada bakterpreparaadi valmistamist. Antud materjal on täienduseks loengus ja praktikumis käsitletavale teemale. Oluline on tõhustada vastava õppeaine omandamist.

Sihtrühmaks  on esimese kursuse üliõpilased järgnevatelt õppekavadelt - põllu- ja aiasaaduste tootmise üliõpilased, põllumajandusettevõtte majandamise üliõpilased.


Võtmesõnad: bakteriraku ehitus, eosbakterid, endospooride moodustumine, Gram-positiivsed ja -negatiivsed bakterid.

Maht: 0,3 AP

Õpiobjekti läbinu:

  • oskab kirjeldada bakteriraku ehitust,
  • on omandanud põhitõed bakterpreparaadi valmistamisest,
  • teab erinevusi Gram-positiivsete ja -negatiivsete bakterite vahel,
  • teab bakterpreparaadi valmistamise põhimõtteid Gram´i värvimismeetodi järgi,
  • on teadlik endospooride ehitusest ja nende moodustumisest,
  • teab aeroobsete ja anaeroobsete eosbakterite preparaadi valmistamise põhitõdesid,
  • oskab luua seoseid  bakteriraku ehituse ja endospooride vahel.


  Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


          Järgmine leht >>