1. Elias, P., Elias, A. Piima ja piimatoodete mikrobioloogia. Eesti Põllumajandusülikool. 2004.
  2. Mikelsaar, M., Karki, T., Lutsar, I.  Mändar, R. Meditsiiniline mikrobioloogia I osa. Tartu Ülikooli kirjastus. 2006.
  3. Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A. Microbiology. Third Edition. USA Wm. C. Brown Publishers. 1996.

<< Tagasi