Bakterid koosnevad rakuseinast, plasmamembraanist ja tsütoplasmast. Viimane sisaldab ribosoome, reservmaterjali terakesi ja nukleoidi (ehk genoomi). Osadel bakteritel esinevad lisaks nimetatule veel viburid, narmad, kapsel ja eosed.


Joonis 1. Bakteriraku ehitus http://www.micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html

<< Tagasi / Järgmine leht >>